hrad Loket

Hrad Loket

Hornické muzeum Krásno

Pokud zamíříte ve městě Krásno do Cínové ulice, můžete si prohlédnout prostory historického dolu Vilém, kde je umístěno muzeum. Mezi stálá expozice patří „Hornictví a geologie v širším regionu, úpravnictví, svislá a horizontální důlní doprava, technologie těžby a zpracování rud a uhlí“, mineralogie a geologie regionu, těžní parní stroj z r. 1897, těžní věž a strojovna dolu Vilém, Hornické muzeum v přírodě, Horizontální důlní doprava na rozchodech 450, 600 a 900 mm, ukázková štola a Hornické muzeum Krásno. Muzeum je pobočkou Městského muzea v Sokolově. V prostorách spatříte zachovanou těžní věž, šachetní budovu, strojovnu, budovu s dílnami, vrátnici a trafostanici. Nejprve se podíváte do bývalé úpravy, kde se seznámíte s historií těžby hnědého uhlí, mineralogií a také s geologií Slavkovského lesa. K nejzajímavějším a největším exponátům náleží parní těžní stroj, používaný ve zrušeném dolu Marie v Královském Poříčí. Podíváte se na repliku rudné štoly i s horníkem a důlním trakařem. Dominantu muzea tvoří mechanický model o délce přes 6 m, který seznamuje s celým procesem těžby.

Obdivovat můžete i vystavenou důlní dopravu. Jedná se o jednostranně sklopné výsypné vozy typu LH a BH, sloužící k přepravě skrývkových hmot. Dále oboustranně výsypný vůz typu LOWA k dopravě uhlí a také o vozy s s bočním a středovým výsypem BS a SS k přepravě podsypných materiálů. Nechybí ani lokomotiva – parní BS 200, která se využívala až do  šedesátých let 20. století. Také uvidíte dieselovou lokomotivu T 29 používanou k pomocným a montážním činnostem na kolejišti. Sbírku doplňují železniční pluh, vyhlídkový vůz,  vozíky na olej, na dopravu rudy, hlušiny a uhlí. Také se tady nachází vozík k dopravě osob, požární vagón, lopatové nakladače a důlní vláček s dieselovou lokomotivou a s vozíkem pro dopravu osob, který je od roku 2008 v provozu během letní sezóny.

facebook twitter

Další tipy na výlety v okolí hradu Loket:

Podpořte nás!

Líbí se Vám tento web? Budeme rádi, jestliže na své stránky umístíte některý z připravených odkazů:

www.hradloket.info

Hrad Loket

Hrad Loket - královský hrad nad Ohří