hrad Loket

Hrad Loket

Zajímavosti z hradu a města Loket

Goethovo okouzlení

V roce 1823 oslavil na Lokti své 74. narozeniny německý básník, prozaik, historik umění, umělecký kritik, dramatik, právník a politik, biolog a stavitel Johann Wolfgang Goethe, jehož mnohá díla zhudebnil jeho přítel Ludwig van Beethoven. Stal se obdivovatelem zdejší krajiny a o neobyčejné krásné scenérii psal v dopise jako o krajinářském uměleckém díle. Mistr zde za svého života pobýval několikrát.

Překvapená Eliška Přemyslovna

Během vlády Jana Lucemburského se na hradu Loket dvakrát usadila jeho žena Eliška Přemyslovna se svými dětmi. Bylo to v době, kdy šlechta neřešila žádnou autoritu krále. Nejprve zůstaly mezi hradbami hradu jenom jejich děti a oni dva odjeli. Ve druhém případě se král Jan vzdálil do ciziny a hrad obývala Eliška se svými čtyřmi dětmi – dvěma dcerami a dvěma syny. Mezi nimi byl i tříletý Václav, následník trůnu. Jindřich z Lipé obvinil Elišku u krále, že se chce zmocnit trůnu prostřednictvím kralevice a vládnout. Král se vypravil i s družinou na Loket a poté, co přikázala neklást odpor se zmocnil dvou sloužících a mučidla se postarala, aby vypověděli to, co chtěl slyšet – o královnině spiknutí. Tříletý Václav, budoucí Karel IV., byl držen tři měsíce ve sklepení a Eliška s ostatními dětmi musela jet na Mělník. Poté se o Václava staraly na hradě Loket chůvy. Svou matku už nikdy neviděl a s bratrem se shledal až v dospělém věku. Přesto jezdil Karel IV. na Loket rád. Měl tu honitbu Císařský les, dnes Slavkovský. Rovněž si přál, aby žádný z jeho následníků hrad neprodal a nedal do zástavy. To se mu nevyplnilo už díky jeho nejmladšímu synovi Zikmundovi.

Loketské nádvoří

Na nádvoří si všimněte zajímavé postavičky. Jmenuje se Gottstain a jde o samotného vládce Loketských skal, podsvětí a kamenů. Pečlivě střeží zdejší nádvoří a poznáte ho podle dlouhého, rovného a dopředu načesaného plnovousu. Je oblečený do splývavého oděvu ze lnu a v ruce drží obrovský kyj. Možná má s vámi nějaké úmysly, ale nikdy se nedozvíte jaké. Všichni, kterým se Gottstain zjevil totiž zmizeli beze stopy. Jisté však je, že pokud se vám jeho postava zjeví na hladině řeky Ohře, nastane vám rok hojnosti a Gottstain vás bude chránit. Pokud se ho chcete dotknout, dejte si pozor, kam to bude. Po doteku špičky vousů a zanechání symbolické mince se vám splní každé přání s dobrým úmyslem. Gottstain ale nemá rád, když se někdo dotýká jeho kyje. Rozzlobí se a pokušitel může čekat na krutý trest. Na nádvoří stojí i studna s původním účelem zásobní cisterny. Během 15. století se prohloubila až do 55 metrů hloubky.

hrad Loket
Socha Gottstaina na Lokti

facebook twitter

Podpořte nás!

Líbí se Vám tento web? Budeme rádi, jestliže na své stránky umístíte některý z připravených odkazů:

www.hradloket.info

Hrad Loket

Hrad Loket - královský hrad nad Ohří